Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Administracja publiczna

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest uzupełnienie, zaktualizowanie lub uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania organów administracji publicznej. Celem tych studiów jest również przekazanie umiejętności i wiedzy z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów funkcjonowania administracji Studia te ukierunkowane są na podnoszenie wiedzy absolwentów umożliwiającej pełnienie określonych funkcji w administracji (np. zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego – art. 6a ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego). Studia te pozwalają na uzyskanie wiedzy uzupełniającej z zakresu administracji.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.