Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Administracja publiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest uzupełnienie, zaktualizowanie lub uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania organów administracji publicznej. Celem tych studiów jest również przekazanie umiejętności i wiedzy z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów funkcjonowania administracji Studia te ukierunkowane są na podnoszenie wiedzy absolwentów umożliwiającej pełnienie określonych funkcji w administracji (np. zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego – art. 6a ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego). Studia te pozwalają na uzyskanie wiedzy uzupełniającej z zakresu administracji.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja publiczna
Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
Polityka Prywatności