województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Antropologia sądowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów łączących wiedzę anatomiczną i antropologiczną z metodyką badań wykorzystywanych podczas identyfikacji szczątków ludzkich w trakcie prowadzenia śledztwa, zarówno dotyczącego zbrodni wojennych, jak i przypadków współczesnej przestępczości oraz ofiar katastrof. 
Antropologia
Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:
Polityka Prywatności