Kraków, Polska

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii medycyny, badań naukowych i badań klinicznych, powodów, dla których badania kliniczne prowadzi się jako procesy kontrolowane i nadzorowane, omówienie najważniejszych aktów prawnych i wytycznych krajowych i międzynarodowych w zakresie prowadzenia, zarządzania i nadzorowania badaniami klinicznymi oraz wskazanie możliwych perspektyw rozwoju branży farmaceutycznej, a także wskazanie globalnych rynków rozwoju badań klinicznych, korzyści z ich prowadzenia ale również barier administracyjnych, prawnych i finansowych rozwoju branży. Dla usystematyzowania wiedzy materiał został podzielony na 9 modułów tematycznych, z czego ostatni moduł poświęcony jest warsztatom praktycznym.
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności