Kraków, Polska

Badania kliniczne produktów leczniczych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Wydział Farmaceutyczny Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku farmacja z zakresu badania produktów leczniczych posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje dla prowadzenia i monitorowania badań klinicznych produktów leczniczych (leków) zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania i prowadzenia badań. Posiadają podstawowe wiadomości dotyczących zakresu i uwarunkowań badań klinicznych produktów leczniczych, znajomość terminologii i definicji w procesie rozwoju produktów leczniczych i pracy z dokumentacją badania klinicznego oraz kompetencji społecznych związanych z planowaniem i prowadzeniem badań produktu leczniczego. Założone efekty kształcenia, nabyta wiedza, oraz umiejętności praktyczne będą przydatne: monitorom badań klinicznych (CRA), zatrudnionych w kontraktowych organizacjach badań klinicznych (CRO) lub działach badań klinicznych firm sektora farmaceutycznego i kandydatom na takie stanowiska, a także badaczom i ich współpracownikom, współdziałającymi z kontraktowymi organizacjami badań klinicznych (CRO) oraz działami badań klinicznych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego.
Polityka Prywatności