Kraków, Polska

Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Biostatystyka
Biostatystyka (nazywana również biometrią) – nauka z pogranicza biologii i statystyki, adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac badawczych w dziedzinie biologii, związanych przede wszystkim z medycyną, genetyką, fizjologią, antropologią, ekologią i rolnictwem.
Polityka Prywatności