Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Biznes w biotechnologii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów przyrodniczych, ekonomicznych lub osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, komercjalizacją nauki i/lub transferem technologii, zarządzaniem projektami badawczo-wdrożeniowymi. Przedmiotem studiów będą zagadnienia transferu technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacji badań naukowych i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą life science, a w szczególności z biotechnologią. Celem studiów będzie wykształcenie grupy menedżerów / naukowców przygotowanych do prowadzenia działalności gospodarczej zorientowanej na transfer technologii i komercjalizację badań naukowych, specjalistów z zarządzania projektami naukowymi o potencjale aplikacyjnym.
Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności