Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Studia przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu górnego miejsc (17). Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 kandydatów studia podyplomowe nie zostaną otwarte. Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się w sekretariacie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.
Polityka Prywatności