Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Edukacja międzykulturowa w pracy nauczyciela

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Podstawowym celem kształcenia jest rozwinięcie kompetencji międzykulturowych u nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przekazanie im narzędzi i umiejętności niezbędnych w pracy w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wypadku – z uczniem odmiennym kulturowo. Współcześnie, przy wzmożonych ruchach migracyjnych, również obserwowanych w Polsce, istotne wydaje się przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami cudzoziemskimi, odmiennymi kulturowo. Dzieci migrantów pozostających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nawet w ramach pobytu czasowego, podlegają obowiązkowi szkolnemu.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Przedmiotem potępienia nowych swobód przez papieży jest wolność edukacji. Bądźcie więc zgorszone, dusze niedoświadczone, liberalne umysły, które nie znacie same siebie, mózgi wyprane przez dwa wieki kultury liberalnej! Tak, przyznacie, że nie możecie tego zrozumieć: papieże potępiają wolność w edukacji! Co za zdziwienie! Co za skandal! Papież – i to jaki papież! Leon XIII, zwany przez niektórych liberalnym, potępia najświętszą wolność nauczania!
Autor: Marcel Lefebvre, Oni Jego zdetronizowali, wyd. Te Deum, Warszawa 2002, s. 91.
Edukacja
Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.
Autor: Gabriela Mistral
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Polityka Prywatności