Kraków, Polska

Edytorstwo - Redakcja tekstu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Wydział Polonistyki
Redakcja
Redakcja (łac. redactus; p.p. od redigere – odnosić, zbierać, układać) ma wiele znaczeń:
redakcja tekstu
Redakcja tekstu – merytoryczne i stylistyczne opracowanie tekstu. Jest przygotowaniem językowym materiału do publikacji. Główną czynnością jest poprawienie całej budowy przyszłej publikacji poprzez nanoszenie poprawek między innymi gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, składniowych, logicznych czy też merytorycznych. Celem redakcji tekstu jest poprawa jakości przekazywanych informacji; ma to na celu dokładniejsze zrozumienie i przyswojenie tekstu dla odbiorcy.
Polityka Prywatności