Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Edytorstwo - redakcja tekstu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Celem studiów podyplomowych: EDYTORSTWO - REDAKCJA TEKSTU jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych absolwentów wyższych uczelni, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie każdej specjalności. Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w wydawnictwie, bądź współpracą z wydawnictwem, które pragną się wyspecjalizować w redagowaniu publikacji. Program studiów obejmuje całokształt wiedzy merytorycznej w zakresie redakcji naukowej, redakcji technicznej, grafiki książki, poligrafii, bibliografii, prawa autorskiego, składu książki, projektowania publikacji. Jest to wiedza potrzebna dla uzyskania kompetencji niezbędnych podczas wykonywania wszystkich prac przygotowawczych służących wydaniu publikacji. Jest to oferta dla absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich, bądź zdobytą wiedzę wykorzystać we własnych przedsięwzięciach gospodarczych o profilu wydawniczym.
Redakcja
Redakcja (łac. redactus; p.p. od redigere – odnosić, zbierać, układać) ma wiele znaczeń:
redakcja tekstu
Redakcja tekstu – merytoryczne i stylistyczne opracowanie tekstu. Jest przygotowaniem językowym materiału do publikacji. Główną czynnością jest poprawienie całej budowy przyszłej publikacji poprzez nanoszenie poprawek między innymi gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, składniowych, logicznych czy też merytorycznych. Celem redakcji tekstu jest poprawa jakości przekazywanych informacji; ma to na celu dokładniejsze zrozumienie i przyswojenie tekstu dla odbiorcy.
Polityka Prywatności