województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Farmacja przemysłowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku farmacja z zakresu farmacji przemysłowej posiadają ogólną wiedzę z zakresu badań i rozwoju, wytwarzania produktu leczniczego, funkcjonowania firmy farmaceutycznej i rynku farmaceutycznego oraz regulacji prawnych w tym zakresie. A w szczególności w zakresie: metodologii projektowania, badań i rozwoju produktu leczniczego, badania leków w fazie przedklinicznej, farmakokinetyki i badań klinicznych leków, wytwarzania produktów leczniczych i kontrola ich jakości. Ponadto zagadnień ochrony własności intelektualnej, wymagań dopuszczania leku do obrotu, regulacji prawnych w firmie farmaceutycznej.
Farmacja
Farmacja, nauki farmaceutyczne – zespół nauk o lekach, a także nazwa kierunku studiów w szkołach wyższych. Nazwa pochodzi od wyrażenia ph-ar-maki, które w starożytnym języku egipskim znaczyło kto zapewnia bezpieczeństwo.
Polityka Prywatności