Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Szerokie możliwości finansowania przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej powodują, że umiejętności w zakresie identyfikowania źródeł finansowania projektów, a następnie ich przygotowania i rozliczania są szczególnie poszukiwane przez pracodawców. Celem studiów jest zatem przekazanie stosownej i aktualnej wiedzy oraz niezbędnych w tym zakresie umiejętności praktycznych. Adresatem/grupą docelową są: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, sektora MŚP oraz NGO.
UE
Unia Europejska
Polityka Prywatności