Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Imigranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe i prawne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Studia są zorientowane na nabycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do optymalnego, zgodnego ze standardami europejskimi, wykonywania pracy zawodowej, która wiąże się z różnego typu kontaktem z przedstawicielami innych kultur (obsługa cudzoziemców w zakresie ich adaptacji i integracji w sektorze pracy, służby zdrowia, edukacji, działań w sektorze usług społecznych i in., integracja cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym, w tym przełamywanie barier kulturowych, uprzedzeń, nieufności i niechęci, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie patologiom, integracja w ramach działań międzysektorowych, praca w ośrodkach dla cudzoziemców: strzeżonych i otwartych, praca w pionie edukacyjnym kadr, etc.). Studia są ukierunkowane na ukształtowanie postaw opartych na: zrozumieniu relacji komunikacyjnych jakie zachodzą między urzędnikami, funkcjonariuszami a imigrantami w sytuacji bezpośredniego kontaktu w różnych przestrzeniach publicznych (urząd, ośrodek, miejsce pracy) i prywatnych.
Polityka Prywatności