województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Koloproktologia praktyczna

Język wykładowy: polski
Program kształcenia obejmuje dwa semestry, wyposaża słuchaczy w szeroki zakres specjalistycznej wiedzy pozwalającej realizować zadania z zakresu postępowania diagnostycznego, leczenia zachowawczego i zabiegowego, prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych, rozpoznawania i leczenia powikłań. Zajęcia o charakterze praktycznym mają na celu ukierunkowanie słuchaczy na nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do leczenia pacjentów koloproktologicznych.
Polityka Prywatności