Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Kompetencje międzykulturowe w biznesie

Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Podstawowym celem kształcenia jest rozwinięcie kompetencji międzykulturowych u osób pracujących w wielokulturowym środowisku i współpracujących z ludźmi oraz instytucjami spoza kraju. Współcześnie, między innymi za sprawą migracji międzynarodowych oraz globalizacji gospodarki, coraz częściej mają miejsce interakcje z osobami wywodzącymi się z różnych tradycji kulturowych oraz kierującymi się odmiennymi normami, wartościami i kultywującymi inne zwyczaje. Aby efektywnie współpracować i skutecznie porozumiewać się w takich warunkach społecznych, niezbędne stają się kompetencje międzykulturowe. Nie sprowadzają się one jedynie do znajomości języków obcych, czy zasad savoir-vivre w poszczególnych kulturach, ale rozumiane są szeroko i obejmują również wiedzę o dynamice procesów międzykulturowych i o poszczególnych kulturach. Takie ujęcie kompetencji międzykulturowych umożliwia rzeczywiste zrozumienie zachowań osób wychowanych w innych środowiskach oraz uniknięcie nieporozumień i uprzedzeń utrudniających nawiązanie relacji społecznych.
Polityka Prywatności