Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków, pragnących poszerzyć swoje wykształcenie o wiedzę z psychologii kryzysu. Prowadzone kursy przekazują zarówno wiedzę, jak i podstawowe umiejętności między innymi z zakresu: rozpoznania i oceny kryzysu (w tym także kryzysów rozwojowych i związanych z procesami wypalenia zawodowego), szacowania podstawowych zasobów człowieka (sposób komunikowania się, style podejmowania decyzji) oraz strategii świadczenia pomocy i interwencji, zarówno w modelu pracy indywidualnej, jak i pracy z rodziną czy oddziaływań w społeczności. Zajęcia mają na celu także poprawę podstawowych umiejętności komunikacyjnych uczestników, zrozumienie mechanizmów konfliktów międzyludzkich, identyfikowanie przyczyn trudności w radzeniu sobie z nimi, poznanie sprawdzonych technik rozwiązywania konfliktów, praktyczne zapoznanie się z wybranymi paradygmatami prowadzenia negocjacji.
Interwencja
Interwencja główna – instytucja procesu cywilnego
Interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji (W. Badura-Madej (1996). Interwencja kryzysowa to działalność prewencyjna, związaną z prewencją wtórną – zapobieganiem pogłębianiu się patologii w konsekwencji nierozwiązanych kryzysów. Prewencja pierwotna to zapobieganie rozwojowi kryzysów i patologizacji w wymiarze ogólnospołecznym.
Polityka Prywatności