Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Lean Management oraz Lean Office

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie zarządzania zgodnie z koncepcją lean management. Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia. Słuchaczom stwarzamy możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Lean Office lub Lean Manufacturing.
Lean management
Lean management, zwyczajowo lean (pol. szczupłe zarządzanie) – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty.
Management
Management – film, amerykańska komedia romantyczna z 2008 roku;
Polityka Prywatności