Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada uprawnienia mediatora (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich z dnia 18 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 56, poz. 591) oraz z Standardami Szkolenia Mediatorów wydanymi przez Społeczną radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów).
Polityka Prywatności