województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej medycyny ekstremalnej. Studia prezentują wielokierunkowe podejście do specyfiki, zagadnień związanych z medycznymi aspektami działalności człowieka w warunkach ekstremalnych. Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni specjaliści danej dziedziny z całego kraju.
Medycyna
Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
Medycyna
Jak rolnictwo daje zdrowym ludziom pożywienie, tak medycyna rokuje chorym zdrowie.
Autor: Publius Iuventius Celsus
Medycyna
Medycyna przynosi często pociechę, czasami łagodzi, rzadko uzdrawia.
Autor: Hipokrates
Medycyna
Medycyna nie zna tajemnicy wyleczenia, ale zapewnia sobie umiejętność przedłużania choroby.
Autor: Marcel Proust
Polityka Prywatności