Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Menedżer sportu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Studia podyplomowe Menedżer sportu mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania organizacjami sportowymi. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji sportowych. Będzie posiadał umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze sportu. Ponadto absolwent będzie potrafił podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Będzie przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych,. programowania i wdrażania innowacji w sporcie. Absolwent będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności