województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Studia mają na celu ukierunkowanie osób z przygotowaniem logopedycznym na neurologopedyczną rewalidację chorych z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Pozwalają zdobyć kompetencje i sprawności niezbędne w procesie diagnozowania i terapii zaburzeń komunikacji językowej uwarunkowanych zmianami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.
Polityka Prywatności