województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia służą aktualizacji i uzupełnianiu wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych. Słuchacze zaznajamiani są z możliwościami i wymaganiami współczesnych technik analizy instrumentalnej w zastosowaniu do rozwiązywania problemów z zakresu konserwacji obiektów zabytkowych, identyfikacji materiałów, pasywnego zabezpieczania zbiorów.
Polityka Prywatności