Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Podstawy publikowania w naukach medycznych

Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do publikowania wyników badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w specjalistycznych czasopismach medycznych oraz prezentacji wyników badań podczas konferencji naukowych. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych naukowców posiadających udokumentowane osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, którzy na co dzień prowadzą badania kliniczne, są autorami i współautorami licznych publikacji, pełnią rolę recenzentów w czasopismach naukowych, prezentują wyniki badań na zjazdach naukowych oraz zapraszani są do wygłoszenia wykładów na rożnego rodzaju konferencjach.
Polityka Prywatności