Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Podyplomowe studia prawa pracy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Studia trwają 2 semestry. Mają charakter dokształcający. Słuchacz wynosi poszerzoną znajomość prawa pracy, a uzyskane kwalifikacje pozwalają na wykonywanie pracy np. w działach personalnych firm. Stwarzają możliwości awansu na samodzielne stanowisko Human Relations Management.
Polityka Prywatności