Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Podyplomowe studium muzeologiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studium zapewnia możliwość kontynuowania edukacji w zakresie muzealnictwa ogólnego na poziomie ponad magisterskim oraz pozwala spełnić wymogi klasyfikacyjne dla uzyskania tytułu służbowego kustosza określone Rozporządzeniem MKiDN z dnia 7 sierpnia 2012 roku (Dziennik Ustaw: 17 sierpnia 2012 roku, pozycja 937).
Polityka Prywatności