Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Podyplomowe studium retoryki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Przygotowanie do wystąpień publicznych w różnych oficjalnych sytuacjach związanych z uczestnictwem w życiu społecznym, zawodowym i politycznym. Dostarczenie wiedzy na temat środków oraz technik retorycznych klasycznych i współczesnych. Kształtowanie umiejętności poprawnego, stosownego i skutecznego wypowiadania się. Kształtowanie świadomości i wrażliwości retorycznej.
Polityka Prywatności