Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Psychogeriatria z elementami neuropsychologii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Opis studiów Celem studiów podyplomowych „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii" jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień neuropsychologicznych przydatnych w pracy klinicznej i w opiece nad osobami starszymi. Studia mają charakter doskonalący - umożliwiają doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, z zakresu diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku podeszłym oraz ich rodzin.
Psychogeriatria
Psychogeriatria (psychiatria wieku podeszłego) – dziedzina psychiatrii zajmująca się leczeniem zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym, tj. po 65. roku życia. W polskim systemie kształcenie lekarzy psychogeriatria nie została wyodrębniona jako osobna dziedzina specjalizacyjna.
Polityka Prywatności