województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Celem studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej" jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu onkologii oraz psychologii niezbędnej w pracy psychoonkologa. Studia mają charakter doskonalący - umożliwiają doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, przygotowanie do pracy w zespołach opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także po spełnieniu warunków określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne ubieganie się o przyznanie certyfikatu psychoonkologa. Wykłady prezentują szeroki zakres wiedzy obejmujący m. in. tematykę: biopsycho-społecznych aspektów choroby onkologicznej dla osób w wieku rozwojowym i dorosłych, zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia onkologicznego, metod diagnozy i interwencji oraz terapii psychoonkologicznej (m. in. Racjonalnej Terapii Zachowań), a także zagadnienia związane z leczeniem bólu, opieką paliatywną oraz pomocą chorym w okresie terminalnym. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności przede wszystkim w zakresie diagnozy psychoonkologicznej (rozumienia procesu adaptacji pacjenta i jego rodziny do leczenia, opisu trudności w radzeniu sobie ze stresem, analizie zasobów wspierających w procesie leczenia) oraz planowania i wdrożenia działań interwencyjnych. Warsztaty superwizyjne prowadzone przez certyfikowanych psychoonkologów, umożliwią rozwijanie umiejętności budowania terapeutycznego kontaktu z pacjentem i jego rodziną. W trakcie praktyk Słuchacze w warunkach klinicznych, pod nadzorem certyfikowanego psychoonkologa, osobiście podejmą kontakt z osobą chorą onkologicznie i/lub członkiem jej rodziny, będą ćwiczyć zawodowe umiejętności diagnostyczno-interwencyjne.
Psychoonkologia
Psychoonkologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny której rozwój przypada w Europie na lata 80. XX wieku. Problematykę badawczą psychoonkologii można ująć w trzy grupy:
Polityka Prywatności