Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Public Relations

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Coraz więcej przedsiębiorstw, instytucji i organizacji poszukuje specjalistów w zakresie PR, oferując im ciekawą pracę i niezłe warunki finansowe. Zasadniczy cel kursu: 1.przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu Public Relations a także dziedzin „wspomagających", czyli zarządzania, teorii komunikacji i teorii mediów, 2.zdobycie przez Uczestników Studiów Podyplomowych konkretnych umiejętności potrzebnych do planowania, realizacji i kontroli działania ze sfery PR. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni oraz studentów ostatnich lat studiów ( w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Realizacja 237 godzin . Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ministerialnego. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wysokiej klasy specjalistów – praktyków PR.
public relations
Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji.
public relations
Obecnie nawet wojny są inscenizowane przez fachowców od PR. I to nie tylko w filmach typu Fakty i akty, gdzie Dustin Hoffman jako starzejący się hollywoodzki reżyser zainscenizował toczącą się w Europie Wschodniej wojnę, by odwrócić uwagę od autentycznego skandalu z udziałem prezydenta.
Autor: Nills Klawitter, Psy propagandy zawsze do usług, „Forum”, 7 sierpnia 2006.
public relations
We współczesnym świecie sprawni, profesjonalni specjaliści public relations mogą wykreować właściwie wszystko: towar, firmę, osobę, profesję, kraj czy zachowanie społeczne.
Autor: Małgorzata Wejtko, specjalistka od public relations
public relations
PR zamiast rządzenia.
Autor: Jacek Kurski
Polityka Prywatności