Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Public Relations

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Coraz więcej przedsiębiorstw, instytucji i organizacji poszukuje specjalistów w zakresie PR, oferując im ciekawą pracę i niezłe warunki finansowe. Zasadniczy cel kursu: 1.przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu Public Relations a także dziedzin „wspomagających", czyli zarządzania, teorii komunikacji i teorii mediów, 2.zdobycie przez Uczestników Studiów Podyplomowych konkretnych umiejętności potrzebnych do planowania, realizacji i kontroli działania ze sfery PR. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni oraz studentów ostatnich lat studiów ( w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Realizacja 237 godzin . Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ministerialnego. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wysokiej klasy specjalistów – praktyków PR.
public relations
Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji.
public relations
Jeśli uznamy, że politykiem jest człowiek, który ma realny wpływ na podejmowane decyzje, na to co się dzieje, to takim politykiem nie jestem, bo ani decyzji nie podejmuję, ani programów nie tworzę, nie biorę udziału w głosowaniach w Radzie Ministrów.
Autor: Aleksandra Jakubowska
public relations
Obecnie nawet wojny są inscenizowane przez fachowców od PR. I to nie tylko w filmach typu Fakty i akty, gdzie Dustin Hoffman jako starzejący się hollywoodzki reżyser zainscenizował toczącą się w Europie Wschodniej wojnę, by odwrócić uwagę od autentycznego skandalu z udziałem prezydenta.
Autor: Nills Klawitter, Psy propagandy zawsze do usług, „Forum”, 7 sierpnia 2006.
public relations
We współczesnym świecie sprawni, profesjonalni specjaliści public relations mogą wykreować właściwie wszystko: towar, firmę, osobę, profesję, kraj czy zachowanie społeczne.
Autor: Małgorzata Wejtko, specjalistka od public relations
Polityka Prywatności