Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów jednolitych studiów magisterskich, absolwentów studiów I i II stopnia oraz dla studentów studiów II stopnia z następujących kierunków i specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, praca socjalna, nauki o rodzinie, pedagogika opiekuńcza, pedagogika społeczna, socjologia, psychologia, animacja kultury, ekonomia społeczna, komunikacja społeczna, politologia.

Ponadto studia podyplomowe przeznaczone są w szczególności dla:

- pracowników socjalnych i innych pracujących z zagrożonymi bezdomnością;

- kuratorów sądowych zawodowych i społecznych;

- terapeutów uzależnień;

- pedagogów resocjalizacji, społecznych, opiekuńczych, itp.

- animatorów kultury;

- działaczy społecznych i aktywistów lokalnych, członków organizacji pozarządowych.

Resocjalizacja
Resocjalizacja – proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie. Polega on na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się u tej jednostki normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Celem resocjalizacji jest jednocześnie spowodowanie, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania stających w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości.
Resocjalizacja
Przestępcy powinni ponosić koszty resocjalizacji tak samo jak alkoholicy i narkomani koszty leczenia. Ale wtedy trzeba by więźniom stworzyć możliwości pracy zarobkowej bez której trudno zresztą o resocjalizację, bo nic bardziej demoralizującego niż bezczynność.
Autor: Wiktor Osiatyński, onet.pl, 16 kwietnia 2003
Polityka Prywatności