województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia są skierowane do pracowników administracji publicznej oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Warunkiem przyjęcia jest przynajmniej półroczne doświadczenie w projektach miejskich. Celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów o wiedzy i umiejętnościach praktycznych zgodnych ze standardami w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, w tym: rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich delimitacji tych obszarów informacji przestrzennej w zarządzaniu rewitalizacją społecznych aspektów rewitalizacji instrumentów i metod finansowania rewitalizacji miast technik zarządczych
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Rewitalizacja
Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment, gentrification – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.
Polityka Prywatności