Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Specjalista kompetencji międzykulturowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Celem programu kształcenia jest dostarczenie wiedzy o charakterze specjalistycznym z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz narzędzi trenera. W tym wiedzy o krajach należących do kilku głównych cywilizacji współczesnego świata: islamu, konfucjańskiej, indyjskiej oraz mezoamerykańskiej. Program zorientowany jest na wykształcenie specjalistycznych umiejętności trenerskich, analitycznych, interpretacyjnych i komparatystycznych w aspekcie analizy zjawisk kulturowych i międzykulturowych. Słuchacz w toku studiów nabywa praktycznych umiejętność rozumienia roli kulturowego zróżnicowania świata współczesnego, jego mechanizmów, i jest przygotowany do podejmowania działań w wielokulturowym otoczeniu, a także planowania działań o charakterze edukacyjnym i trenerskim.
Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny
Polityka Prywatności