Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Studia podyplomowe z biologii molekularnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Studia doskonalące – zapoznanie z nowymi osiągnięciami biologii molekularnej od strony teoretycznej oraz zapoznanie się z wybranymi technikami badawczymi biologii molekularnej. Studia mają akredytację Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Polityka Prywatności