województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Systemy informacji geograficznej UNIGIS

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Studia prowadzone są w ramach międzynarodowego programu UNIGIS. Jest to sieć uniwersytetów z całego świata, założona w 1990 roku w celu kształcenia z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS) metodą nauki na odległość. Zakres studiów jest bardzo szeroki. Oprócz wiedzy oraz umiejętności w zakresie geoinformatyki obejmuje zagadnienia związane z pracą w zespołach projektowych. Kompetencje absolwentów lokują się pomiędzy umiejętnościami użytkowników GIS (zajmujących się analizą informacji geograficznej) i ich twórców (budujących systemy). Program studiów UNIGIS odpowiada standardom światowym (GIS&T Body of Knowledge), nawiązując również do polskich realiów i doświadczeń.
Polityka Prywatności