Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu

Język wykładowy: polski
Studia przygotowują do prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową.
Polityka Prywatności