Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Wiedza o Rosji współczesnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia przeznaczone są dla osób pragnących poznać współczesną Rosję w celach biznesowych, turystycznych lub edukacyjnych. Dostarczają wiedzy na temat rosyjskiej kultury, gospodarki, historii, życia politycznego i obyczajów. Z jednej strony przygotowują słuchacza na zetknięcie z wyzwaniem innej ideologii wyznawanej przez partnera, dostarczając jednocześnie podstawowych umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka. Z drugiej – podają ważne informacje o realiach biznesu i polityki w bardzo odmiennym od Polski państwie rosyjskim. Przez odwołanie do historycznie kształtowanej mentalności i obyczajów pomagają w trwałym nawiązaniu kontaktów z partnerami rosyjskimi.
Polityka Prywatności