Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie i audyt

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
W działalności współczesnych przedsiębiorstw, organizacji publicznych i społecznych coraz większą rolę odgrywają systemy zarządzania jakością, środowiskowe, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne znormalizowane systemy zarządzania. W związku z powyższym wzrasta zapotrzebowanie na menedżerów i specjalistów, którzy znajomość znormalizowanych systemów zarządzania wykorzystają nie tylko do wprowadzania i utrzymywania takich systemów, ale także do ich niezależnej oceny, weryfikacji i doskonalenia. Uniwersalny charakter studiów powoduje, iż mogą w nich uczestniczyć zarówno przedstawiciele firm usługowych, handlowych i produkcyjnych, jak też instytucji finansowych, czy urzędów oraz innych organizacji. Studia są także doskonałą propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają podwyższać swoją konkurencyjność na rynku pracy (krajowym i międzynarodowym). Organizatorzy studiów opracowali unikatowy program pozwalający pozyskać słuchaczom wszechstronną i najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania organizacjami, zgodnie z międzynarodowymi standardami normatywnymi. Współorganizatorem studiów jest międzynarodowa jednostka certyfikacyjna Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA). Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz praktyków z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu (przedstawiciele jednostek certyfikacyjnych, firm doradczych). Studia podyplomowe spełniają warunki zawarte w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności