Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Opis studiów Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela od godz. 9.00 do 17.00) z przerwą w okresie wakacyjnym. Zajęcia mają charakter wykładowo-seminaryjny, części ćwiczeniowe prowadzone są z podziałem na 3 grupy. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem modułów oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności