Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia będą się odbywać w systemie dwusemestralnym o łącznej liczbie 217 godzin dydaktycznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności