Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna

Język wykładowy: polski
Celem studiów podyplomowych jest kształcenie specjalistów w zakresie leczenia żywieniowego potrafiących skutecznie, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, wdrażać rozwiązania terapeutyczne do praktyki klinicznej zmniejszając liczbę powikłań wynikających z niedożywienia związanego z chorobą. Program studiów został opracowany przez zespół ekspertów w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego Polskiego Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) oraz Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu. Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie wykorzystania żywienia klinicznego i metabolizmu w różnych dziedzinach medycyny. Wykłady prezentują szeroką wiedzę na temat m.in. leczenia żywieniowego, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, metod wpływania na procesy metaboliczne, żywienia specjalistycznego, znajomości produktów leczniczych stosowanych w żywieniu leczniczym, problematyki żywienia w warunkach domowych oraz opiece przewlekłej. Studia ukierunkowane są na zdobycie umiejętności praktycznych.
Opieka
Opieka – dawanie oparcia, wsparcia, zaspokajanie potrzeb (właściwości ludzkich, będących potrzebą), których jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachować zdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój (doprowadzić jednostkę do dojrzałości) i ciągłość gatunku.
Opieka
Zaopiekuj się mną, nawet gdy powodów brak.
Zaopiekuj się mną mocno tak.
Autorzy: Andrzej Adamiak, Andrzej Senar, Zaopiekuj się mną
Opieka
Zobaczymy, że matki i ojcowie lepiej opiekują się przybranymi dziećmi, niż swoim własnym synem.
Autor: Leonardo da Vinci
Polityka Prywatności