Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Animacja komputerowa i etiuda filmowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Film, współczesne media audiowizualne i filmowe stanowią obecnie jeden z najpowszechniejszych środków wypowiedzi artystycznej, a w dobie zanikania granic pomiędzy dyscyplinami sztuk, stają się jednocześnie środkiem wypowiedzi plastycznej. Poprzez popularność, dostępność i siłę oddziaływania stanowią jedno z najsilniejszych mediów kulturotwórczych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w ramach doskonalenia artystycznego i zawodowego oferuje PODYPLOMOWE STUDIA ANIMACJI KOMPUTEROWEJ I ETIUDY FILMOWEJ. Studia umożliwią poznanie całego procesu realizacji animacji obrazu i etiudy filmowej jako kinetycznej, plastycznej formy artystycznej. Wykształcą umiejętność wykorzystania potencjału kreatywnego w kierunku doboru tematu, obrazu, literatury, dokumentu do wytworzenia artystycznego dzieła za pomocą obrazu ruchomego. Zakres przedmiotów jest tak dobrany, aby student rozwinął się kreatywnie, ukształtował własną osobowość twórczą, a następnie posiadł wiedzę i umiejętności w dziedzinie post produkcji i produkcji wypowiedzi plastycznej takiej jak animacja obrazu i etiuda filmowa. Wiedza z dziedziny plastyki obrazu, scenografii, kostiumologii, dramaturgii filmowej, operatorki, zagadnień światła, dźwięku, muzyki, ruchu, grafiki komputerowej, tworzenia komputerowych efektów specjalnych, stanie się niezbędna do realizacji autorskich etiud jak również da podstawy do podjęcia pracy o charakterze kreatywnym i innowacyjnym w placówkach kulturalno-oświatowych zainteresowanych popularyzacją obrazu ruchomego, jak również w instytucjach zajmujących się produkcją i dystrybucją mediów artystycznych.
Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Polityka Prywatności