Lublin, Polska

Arteterapia z elementami psychologii twórczości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Opis studiów:
Studia podyplomowe „Arteterapia z elementami psychologii twórczości” mają charakter doskonalący. Zajęcia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni. Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia kierunków: nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, pielęgniarskich, szkół terapeutycznych oraz artystycznych, a także osób pracujących już zawodowo, specjalistów: pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych, socjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, treningów twórczości oraz tworzenia autorskich programów terapeutycznych.
Arteterapia
Arteterapia lub też artterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę.
Polityka Prywatności