Lublin, Polska

Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów.

W pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z autyzmem nie przynoszą wystarczających efektów metody, które dają pozytywne rezultaty w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną czy innymi zaburzeniami rozwojowymi. Specjalne potrzeby rozwojowe osób z autyzmem wymagają odpowiednich kwalifikacji. System edukacji osób z autyzmem gwarantuje prawo do kształcenia we wszystkich typach placówek oświatowych (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) uwzględniając specyficzne formy pracy dydaktycznej.

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.
Autor: Burrhus Frederic Skinner
Edukacja
W naszych społeczeństwach, gdzie jak słyszymy, gospodarkę napędza wiedza i karmi informacja, a sukces zależy od edukacji, wiedza przestaje być rękojmią powodzenia, a wykształcenie nie dostarcza gwarantującej sukces wiedzy.
Autor: Zygmunt Bauman
Polityka Prywatności