Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, kwalifikacji i uprawnień do pracy w charakterze opiekunki dziecięcej w żłobkach, klubach dziecięcych oraz zawodzie nauczyciela przedszkola.

Słuchacz w trakcie studiów rozwija osobiste kompetencje do pracy z małym dzieckiem, uzyskuje wiedzę na temat rozwoju i zagrożeń rozwoju wczesnego dzieciństwa, umiejętności diagnozowania dziecka w kolejnych cyklach życia. Słuchacz zdobywa kompetencje metodyczne umożliwiające organizowanie profesjonalnej opieki i uczenia się wychowanka w instytucjach. Ponadto uzyskuje specjalistyczną wiedzę na temat możliwości zakładania własnych placówek opieki nad małym dzieckiem.

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Należy raczej zarówno rząd, jak i kościół pozbawić wszelkiego wpływu na szkołę.
Autor: Karol Marks, Krytyka programu gotajskiego
Edukacja
Być może szkoła nie powinna już uczyć, kim był Platon, tylko właśnie jak filtrować informacje. (…) Człowiekiem kulturalnym nie jest ten, który zna datę urodzin Napoleona, ale ten, który potrafi ją znaleźć w ciągu minuty.
Autor: Umberto Eco, rozmowa Miłady Jędrysik, Wszyscy mamy paranoję, „Książki. Magazyn do czytania” nr 2, październik 2011.
Edukacja
Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.
Autor: Gabriela Mistral
Polityka Prywatności