Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Edukacja plastyczna

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia przeznaczone są dla nauczycieli pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie warsztatu edukacji plastycznej. Po zakończeniu studiów, absolwent uzyskuje doświadczenie warsztatowe w zakresie podstawowych technik plastycznych oraz przygotowanie do wykorzystania technik multimedialnych w edukacji. Ukończenie studiów daje absolwentowi uprawnienia do nauczania przedmiotu plastyka, zajęć artystycznych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz do prowadzenia zajęć plastycznych w przedszkolach, domach kultury oraz innych ośrodkach edukacji pozaszkolnej.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Przedmiotem potępienia nowych swobód przez papieży jest wolność edukacji. Bądźcie więc zgorszone, dusze niedoświadczone, liberalne umysły, które nie znacie same siebie, mózgi wyprane przez dwa wieki kultury liberalnej! Tak, przyznacie, że nie możecie tego zrozumieć: papieże potępiają wolność w edukacji! Co za zdziwienie! Co za skandal! Papież – i to jaki papież! Leon XIII, zwany przez niektórych liberalnym, potępia najświętszą wolność nauczania!
Autor: Marcel Lefebvre, Oni Jego zdetronizowali, wyd. Te Deum, Warszawa 2002, s. 91.
Edukacja
Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.
Autor: Gabriela Mistral
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Polityka Prywatności