Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Edukacja plastyczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia przeznaczone są dla nauczycieli pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie warsztatu edukacji plastycznej. Po zakończeniu studiów, absolwent uzyskuje doświadczenie warsztatowe w zakresie podstawowych technik plastycznych oraz przygotowanie do wykorzystania technik multimedialnych w edukacji. Ukończenie studiów daje absolwentowi uprawnienia do nauczania przedmiotu plastyka, zajęć artystycznych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz do prowadzenia zajęć plastycznych w przedszkolach, domach kultury oraz innych ośrodkach edukacji pozaszkolnej.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Niesprawiedliwym i niedozwolonym jest wszelki monopol wychowawczy czy też szkolny, który fizycznie lub moralnie zmusza rodziny do posyłania dzieci do szkół państwowych, wbrew obowiązkom chrześcijańskiego sumienia, a także wbrew słusznym ich upodobaniom.
Autor: Pius XI, encyklika Divini illius magistri.
Edukacja
Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: „Żonę”. Engels: „Kochankę”. A Lenin mówi: „Obie”. I wszyscy się dziwią: „Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?”. A on wyjaśnia: „Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u żony, a żonie, że u kochanki”. „No, ale co będziesz robił w tym czasie?”. Lenin na to: „Jak to co? Uczył się”. Kiedy byłem w szkole, na wszystkich ścianach wisiało przesłanie Lenina do młodych ludzi: „Uczitsia, uczitsia, uczitsia”. Dziś znowu jest aktualne.
Autor: Slavoj Žižek
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Polityka Prywatności