Lublin, Polska

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel studiów: Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe i potwierdzić ich pozyskanie Europejskim Certyfikatem Bankowca EFCB: pracowników instytucji finansowych, posiadających lub nieposiadających stopni zawodowych w ramach opracowanego pod patronatem Związku Banków Polskich Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, oraz osób zainteresowanych pracą w sektorze bankowym. Kandydaci winni posiadać dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, w szczególności o profilu bankowo-finansowym lub ekonomicznym.
Polityka Prywatności