Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Fotografia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
program kształcenia realizowany jest w formie wykładów analizujących zagadnienia głównie z teorii i historii fotografii oraz praktycznych ćwiczeń, wprowadzających zagadnienia z zakresu technologii fotografii. Wielość i różnorodność wykonywanych fotograficznych zadań rozwija zdolność kreatywnego myślenia. Atutem studiów jest zróżnicowana kadra dydaktyczna, której znaczną część stanowią artyści, a także specyfika miejsca, jakim jest Kazimierz Dolny – położone nad Wisłą historyczne miasteczko o bogatej tradycji artystycznej, kultywowanej współcześnie.
Fotografia
Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne np. przy rayografii.
Fotografia
Ludzie ulegają złudzeniu, i fotografowanie jest bardzo proste… Technicznie jest to jednak złożona sprawa. Twój sprzęt daje ci tak wiele możliwości, że mogą cię one łatwo rozpraszać. Moim uczniom radzę, aby jak najbardziej ograniczali swój sprzęt.
Autor: Brett Weston
Fotografia
Dwanaście świetnych fotografii każdego roku to wspaniały plon.
Autor: Ansel Adams
Fotografia
W fotografii bardzo istotny jest element nowości. Osobiście staram się nie powtarzać. Potrzebuję takich bodźców, które popychają mnie do przodu z jednego nowo odkrytego świata do następnego. Jest coś demoralizującego w tym, że powraca się do tych samych miejsc aby powtórzyć zdjęcia. W ten sposób nie można patrzeć na fotografowane obiekty świeżym okiem – zawsze będzie się porównywać je z tym, co się zapamiętało.
Autor: Margaret Bourke-White
Polityka Prywatności