Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Historia i wiedza o społeczeństwie

Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia podyplomowe dokształcające, przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych i mają na celu pogłębienie wiedzy historycznej, w dziedzinie historii wojny i wojskowości. Skierowane są do osób zainteresowanych szeroko rozumianymi dziejami oręża, m.in. pracowników muzeów, bibliotek, parków kulturowych oraz innych instytucji kultury, a także nauczycieli. Dostosowano je bowiem do poświęconego tematyce wojskowości bloku nauczania, zawartego w nowej podstawie programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i społeczeństwo”. Poszerzą także wiedzę osób związanych z działalnością grup rekonstrukcyjnych oraz organizacją inscenizacji historycznych. Program studiów obejmuje ogółem 240 godzin, w tym 120 godzin wykładów, 120 godzin konwersatoriów lub warsztatów, w ramach których przewidziano seminarium dyplomowe w wymiarze 15 godzin. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie i pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest galerią obrazów, w której znajduje się mało dzieł oryginalnych i dużo kopii.
Autor: Alexis de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja
Historia
Kto mówi o historii, jest zawsze bezpieczny.
Przeciwko niemu świadczyć nie wstaną umarli.
Jakie zapragniesz możesz przypisać im czyny,
Ich odpowiedzią zawsze będzie milczenie.
Z głębi nocy wynurza się ich pusta twarz.
Nadasz jej takie rysy jakich ci potrzeba.
Dumny z władzy nad ludźmi dawno minionymi
Zmieniaj przeszłość na własne, lepsze podobieństwo.
Autor: Czesław Miłosz, Dziecię Europy, 1946.
Historia
Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.
Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae. (łac.)
Polityka Prywatności