Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy

Język wykładowy: polski
Przygotowanie słuchaczy do efektywnego interdyscyplinarnego wsparcia (pedagogicznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego) ofiar i sprawców przemocy i innych przestępstw.
Polityka Prywatności