Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Kształcenie zdalne w edukacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy merytorycznej na temat kształcenia zdalnego (w szczególności kształcenia przez Internet). Treści kształcenia dotyczą organizowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Główny nacisk położony będzie na umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu kształcenia przez Internet za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
Polityka Prywatności